ബ്ലൂകോഴിക്കോട് റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷന്‍ - ഒരു മൊബൈല്‍ ചിത്രം

2 comments:

sanju said...

ഒരു മൊബൈൽ നീലചിത്രം അല്ലേ. കൊള്ളാം

Jishad Cronic said...

ആകെ മൊത്തം ബ്ലൂ.