മൊട്ടുകള്‍ (2)


5 comments:

Jimmy said...

nice shots..

Renjith said...

രണ്ടാമത്തെ (റോസ്) കൂടുതല്‍ ഇഷ്ടമായി

മേഘമല്‍ഹാര്‍(സുധീര്‍) said...

മൊട്ടു വിരിയട്ടെ.

Gopakumar V S (ഗോപന്‍ ) said...

nice shots

Jishad Cronic said...

red one is gud..