കളകളം...


2 comments:

അനില്‍@ബ്ലോഗ് // anil said...

ഇതല്ലല്ലോ സൗപർണിക. അത് മേലെ അല്ലെ, ഇത് കെട്ടിടങ്ങളുടെ പിന്നിലെ തോടല്ലെ?

കല്യാണിക്കുട്ടി said...

ഇത് സൌപര്‍ണിക അല്ല.....ഇത് വെറും തോടാണ്..........
anyway...nice pic.........