നിള


7 comments:

നന്ദു | naNdu | നന്ദു said...

മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്ന കാലത്തും
നിള തളര്‍ന്ന് ഒഴുകുന്നു.

അല്ലാത്ത കാലത്ത്...
ഭാഗ്യം!
ഒരു നൂലുപോലെയെങ്കിലും
ഒഴുകുന്നുണ്ടിപ്പോള്‍...

നാളെ...?

രമേശ്‌അരൂര്‍ said...

ഇങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ കാണാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ ..എന്റെ ആലത്തൂരപ്പാ ......:)

jayanEvoor said...

നിള നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്നു രണ്ടുകൊല്ലം മുൻപ്.
ഇക്കൊല്ലവും ഒഴുകിയേക്കും.
പക്ഷെ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും മെലിയും.
അതാ ഇപ്പോൾ അവളുടെ സ്വഭാവം!

റ്റോംസ്‌ || thattakam .com said...

നമ്മള്‍ തന്നെയാണ് നിളയുടെ അന്തകര്‍ . അമിതമായ മണ്ണ് ചൂഷണവും പ്രകൃതി നാശവും മൂലവും ഇങ്ങനെയേ വരൂ.

Typist | എഴുത്തുകാരി said...

ഞാനും ഈയടുത്ത് ആ വഴി പോയിരുന്നു, നിളയെ കണ്ടിരുന്നു. ഒഴുകുന്നു എന്നു പറയാനെങ്കിലും ഒഴുകുന്നുണ്ടല്ലോ. അതു തന്നെ ഭാഗ്യം!

Naushu said...

നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്...

നന്ദു | naNdu | നന്ദു said...

രമേശ്അരൂര്‍, ജയന്‍ ഏവൂര്‍, റ്റോംസ് | തട്ടകം, എഴുത്തുകാരി, Naushu എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി!